Announcement‎ > ‎

G. Capili, bagong Punongguro ng EBES!!!

posted Nov 3, 2009, 11:21 PM by Cherilyn Mata
    Ang Mababang Paaralan ng E. Bernabe ay nagagalak sa pagkakaroon ng bagong punongguro. Sa halos mahigit isang taon ang aming paaralan ay nabakante sa punongguro. Sa pagkakataong ito ang EBES ay magkakaroon muli ng isang ama na siyang gagabay sa aming munting paaralan.
    Ang isang paaralan ay nangangailangan ng isang punongguro upang siyang gumabay at mag-alalay sa pangangailangan nito. Sa ganitong paraan ang paaralan ay nagiging mas agresibo at produktibo kung may isang punongguro na tutulong.
    Kaya sa aming punongguro, Welcome to our school and mabuhay!!! 
Comments