Latest News‎ > ‎

“SIP-PRAP, Bagong Programa”...

posted Nov 26, 2013, 5:20 PM by Cherilyn Mata
Noong ika-5 ng Hulyo, nagkaroon ng pulong ang mga English School Coordinator ng lahat ng paaralan ng lungsod ng Balanga sa pamumuno ni Gng. Merlinda Tablan upang mag-organisa ng isang programa na naglalayong matulungan ang mga batang may mababang antas sa pagbasa sa asignaturang English. Upang masolusyunan ito, nagtatag ng programang SIP-PRAP ( Special Instruction Program for the Project Reading After Progress) na may adhikaing mahasa at mapabilis ang mga bata sa pagbabasa.

Sa tuwing ika-3:30 ng hapon ang mga mag-aaral na napili mula sa Ikalawa at Ikatlong baitang ay nagkakaroon ng pagkakataon na pabasahin upang matuto at mapabilis ang kanilang kalidad sa pagbabasa. Pinamumunuan ito nina Gng. Maricel S. Perey, guro sa ikalawang baitang at Gng. Cherilyn L. Mata, guro sa ikatlong baitang. Bago sinimulan ang programa ay nagdaos ng pulong kamasa ang mga magulang ng mga batang kalahok at ipinaliwanag kung ano ang kahalagahan nito.

 Ito ay isang malaking tulong sa mga batang nagnanais na mapataas ang kanilang kaalaman. Sa paraang ito mababawasan ang mga estudyante na may problema sa pagkatuto at higit sa pagbabasa. Ang nasabing programa ay ipatutupad hanggang sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. 

Comments