Latest News‎ > ‎

"Feeding Program, ipinagpapatuloy...."

posted Oct 22, 2009, 11:45 PM by Cherilyn Mata
    Ang JVR foundation ay patuloy na nagbibigay tulong sa Paaralang E. Bernabe upang mabawasan ang mga batang below normal. Ito ay isang programa na nakakatulong sa paaralan at lalo na sa mga magulang ng mga bata. Sa kasalukuyan, ang mga guro at mga magulang ay nagkakaisa upang maisagawa ang programang ito kabalikat ang JVR foundation.
    Sa Panahon ngayon ang isang problema ng ating pamahalaan ay ang Malnutrisyon. Ito ay isa sa mga nakakasagabal sa pag-aaral ng mga bata. Kaya sa tulong ng JVR foundation ito ay nababawasan.
    Kaya sa JVR foundation, maraming salamat po!
Comments