Latest News‎ > ‎

Feeding program, ipinagpatuloy!

posted Feb 6, 2012, 9:39 PM by Cherilyn Mata

by: Ellamay M. Malabanan
 Ang kalusugan ay isang kayamanan. Hindi lahat ay nagtataglay nito. Ito ay isang problema ng ating pamahalaan kung paano ito      mabibigyan ng solusyon.

Masasabing ang ibang mag-aaral sa aming paaralan ay salat sa buhay dala marahil nito ay hindi natutugunan ng mga magulang ang pangangailangan ng kanilang mga anak lalo na sa pagkain.

Nag-organisa ang aming paaralan ng isang hakbang upang masolusyunan ang malnutrisyon ng aming paaralan sa pangunguna ng aming punongguro na si G. Alejandro I. Icban katuwang ang aming mga guro upang magkaroon ng isang   feeding program.

Sa pagnanais na matupad ang mithiing ito, sila ay namahagi  ng mga solicitation letter upang makaipon ng sapat na pondo na kung saan ito ay makakatugon sa programang ito.

Dahil sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aming paaralan, nakalikom kami ng pondo na ilaan sa programang ito. Taos pusong pasasalamat po ang para sa inyo.

                Mabuhay po kayo!

 

ą
Cherilyn Mata,
Feb 6, 2012, 10:21 PM
Comments