Latest News‎ > ‎

Pulong ng mga Punungguro sa EBES..

posted Jun 25, 2012, 6:23 AM by Cherilyn Mata

Nagkaroon ng pagpupulong ang lahat ng mga Punungguro ng Ikalawang Distrito sa pamumuno ng ating PSDS Ginang Jeanette L. Andales sa aming paaralan noong ika—1 ng Pebrero ng taong ito.

              Ang pulong na ito ay ginaganap buwan buwan sa iba’t ibang paaralan ng ikalawang distrito. Ito ay isang hakbang upang pag-usapan ang mga problemang kinakaharap ng bawat paaralan, pag-usapan ang kanilang mga agenda at magkaroon sila ng panahon upang mapuntahan at mabisita ang mga iba’t ibang paaralan mula sa ikalawang distrito. Mapalad ang aming paaralan kahit na may kalayuan ito pa rin ay kanilang pinuntahan.

  Dahil sa pamumuno ng aming Punungguro na si Ginoong Alejandro I. Icban maluwalhating nairaos ang pulong na ito. Sa mga punungguro at sa ating Mabait at Masipag na PSDS maramingg salamat po sa inyong pagbisita.

 Hanggang sa muling pagbisita.....

 

Comments