News‎ > ‎

Bakuna para sa Kaligtasan

posted Mar 6, 2017, 3:02 PM by Cherilyn Mata

  

 Idinaos ang  Immunization Program sa Paaralang E. Bernabe noong  ika—11 ng Agosto, 2016 sa Unang Baitang sa ganap na ika-9 ng umaga. Pinangasiwaan ito ng City Health Workers at kaagapay ang Barangay Health Workers.

    Maituturing na isang sagabal sa pagkatuto ng mag-aaral ang pagkakaroon ng karamdaman. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon sa hinaharap, ang Kagawaran ng Edukasyon at Kagawaran ng Kalusugan ay nag-organisa ng libreng bakuna

na kung saan makakatulong na maibsan at mapigilan ang mga sakit na puwedeng dumapo sa bawat mag-aaral. Upang masiguro ang kaligtasan ng bawat batang kalahok sa bakunang ito, ang bawat magulang ay kailangang maisumite nila ang health card ng kanilang mga anak. Alinsunod nito ang pagkakaroon ng checklist na tumutukoy sa kalusugan ng kanilang mga anak.

Hinikayat ang lahat ng mag-aaral ng Unang Baitang na makiisa at makilahok sa bakunang inilunsad.

 

Comments