News‎ > ‎

Digital Literacy , Kailangan nga ba?

posted Feb 7, 2012, 5:55 PM by Cherilyn Mata

Sa makabagong teknolohiya, halos lahat ay nakikisabay sa agos nito. Isa sa mga pagbabagong ito ay pagkakaroon ng digital literacy. Isinusulong sa bawat paaralan ang pagbabagong ito.

                 Ito ay malaking tulong sa aming mag-aaral upang magkaroon ng higit na kaalaman gamit ang bagong teknolohiya. Ito ay isang paghahanda upang kaming mga mag-aaral ay maging produktibo pagdating ng panahon. Isa itong hakbang sa pag-unlad ng isang bansa.

                Kaakibat ng pagbabagong ito ay  ang pagkakaroon ng maling paggamit nito. Sa ibang mga kabataan, hindi maiiwasang magamit ito sa maling paraan. Naaabuso hindi lamang ang paggamit nito kundi pati na rin ang kanilang mga isipan sa mga masasamang bagay. 

                Handa ba ang mga paaralan sa makabagong teknolohiya? Sapat ba ang mga kagamitan ng bawat paaralan sa pagbabagong ito?  Ito marahil ang isa sa mga problema ng ibang paaralan na walang sapat na kagamitan na magagamit kaming mga mag-aaral.  Hindi lahat ng paaralan ay nabibigyan ng sapat na kagamitan ng pamahalaan.

                Ang bawat mag-aaral ay naghahangad na makagamit ng mga makabagong teknolohiya lalo na kung ito ay makakatulong sa kanilang pag-aaral. Hangad ng bawat isa na matugunan ng gobyerno ang kakulangan sa  makabagong tulad ng kompyuter upang malinang ang kakayahan ng mga bata sa paggamit nito. Wastong gabay at patnubay ng mga guro para sa paggamit ng makabagong teknolohiya.

Comments