News‎ > ‎

Gulayan sa Paaralan, Malaking Pakinabang

posted Mar 6, 2017, 7:50 PM by Cherilyn Mata

Maituturing ng Paaralang E. Bernabe ang pagkakaroon ng “Gulayan sa Paaralan” na isang tagumapy. Ito ay isang maliit na hardin sa loob ng paaralan na kung saan ang mga mag-aaral at gurong tagapatnubay ay nagtutulong

-tulong sa pagtatanim.  Nakapaloon ang pagtatanim  sa asignaturang EPP. Dahil sa gawaing ito lumalawak ang kaalaman ng mga bata sa paraan ng paghahalaman. Nahahasa din ang kanilang galling sa pag-aalaga ng iba’t ibang halaman dahil sila mismo ang nangangalaga sa mga tanim.

Patunay lamang ito na ang isang maliit na lugar ay nagkakaroon ng buhay at nagsisilbing malaking tulong sa paaralan at mag-aaral.

 

Comments