News‎ > ‎

News!!!

posted May 15, 2011, 7:24 PM by Cherilyn Mata

Gulayan sa Paaralan  

Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gulayan sa paaralan?

Alam nating lahat na ang gulay ay masustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan. Ito ay nakakatulong upang tayo ay maging malakas at malusog. Para matugunan ito ang bawat paaralan ay nagtayo ng gulayan sa paaralan na alinsunod ito sa mga bagong programa ng ating dibisyon.

Sa pakikiisa namin sa programang ito ay natayo ng munting gulayan sa aming paaralan. Ito ay pinagtulungang itatag ng mga mag-aaral,  mga magulang, kawaksi ng paaralan, mga guro at ng aming mahusay na punongguro na si Ginoong Armando C. Capili.

                Ang gulayang ito ay nagiging panustos at pandagdag sa mga lutuing inihahanda sa feeding program. At kung minsan ito ay nakakadagdag kita na nagiging pondo ng paaralan.

                Sa ngayon ay patuloy namin inaalagan at iniingatan ang aming munting gulayan dahil ito ay malaking tulong sa batang tulad ko.

Comments