News‎ > ‎

Tawa-tawa, Gamot sa Dengue

posted Nov 26, 2013, 6:38 PM by Cherilyn Mata
Ang tawa-tawa o gatas-gatas ay isang halaman na pangkaraniwang tumutubo sa bakuran at sa tabi-tabi. Ang scientific name nito ay “euphorbia hirta”. Noong taong 2010, kung kalian higit sa 70, 000 ang kaso ng dengue na naitala sa buong bansa, ang paghahanap ng “gamot sa dengue” ay lumaganap rin. Ang pinakasikat na natukoy ng mga tao ay ang tawa-tawa o gatas-gatas. Maraming kwentong kumalat at maraming mga tao ang tumestigo sa bisa at talab ng tawa-tawa laban sa dengue. Anila, ito raw ay nakakataas ng platelet count.

                Ano ang katotohanan dito? May ebidensya ba tayo na ang tawa-tawa ya mabisa laban sa dengue? Tayo ay magbalik-tanaw: Ang ating  mg.a katutubong manggagamot ay matagal nang natukoy ang halamang ito bilang isang halamang gamot.

                Tayo naman ay manaliksik: Ayon sa mga pag-aaral na ginawa sa France at Malaysia, mukhang may aksyon ang tawa-tawa sa katawan. Sa mga pangunahing pagsusuri ay nakita nila na ito ay maaaring magpababa ng

lagnat, magpawala ng sakit sa katawan, at sumupil sa implamasyon o pamamaga ng katawan. Ito’y mga 

“preliminary findings” pa lamang na kinakailangan ng mas masuring pag-aaral, ngunit pinapakita na may batayan ang tawa-tawa bilang isang halamang gamot. Sa makatuwid, maari talagang lagang makatulong ang tawa-tawa sa mga sintomas ng dengue gaya ng lagnat, sakit sa katawan, sakit sa ulo at iba pa.

                Subalit hindi naman ito masamang subukan, at maaari rin itong makatulong sa mga sintomas ng dengue. Kailangan pa din nating sabayan ang pag-inom nito ng pagpapakonsulta sa doctor. 

Comments