News‎ > ‎

"Bonifacio Day sa EBES"

posted Nov 30, 2016, 7:48 PM by Cherilyn Mata   [ updated Nov 30, 2016, 7:49 PM ]

Isang makasaysayan ang buwan ng Nobyembre sa kadahilanang ginugunita ang kapanganakan ni Gat. Andres Bonifacio ang Dakilang ama at nagtatag ng Katipunan sa panahon ng Espanol sa tuwing ika-30 ng nasabing buwan.  Siya ay may malaking ginampanan  sa kasaysayan ng ating bansa upang imulat ang kaisipan ng  bawat Pilipino sa kalagayan ng bansang Pilipinas at himukin sila na makipaglaban para sa kalayaan. 

             At bilang pagpupugay sa kanyang kadakilaan at kabayanihan, ang Paaralang Elementarya ng  E. Bernabe ay nakiisa at nagsagawa ng iba’t ibang aktibidades sa pag-alaala sa pagdaraos kanyang kaarawan. Sa pamamagitan nito nakintal sa isip at puso ng bawat mag-aaral ang kadakilaang ginawa ni Bonifacio para sa lahing Pilipino. Ito ay isa ring paraan upang mapahalagahan ang kaniyang naiambag.

            Sa pangunguna ni Gng. Cherilyn L. Mata, guro sa Ikalawang Baitang, ang bawat baitang ay nagdaos sa bawat silid-aralan para sa selebrasyon ng “Bonifacio Day”. Para sa mag-aaral sa Kinder, ang guro ay naghanda ng munting talakayan para sa ating bayani. Ang Unang Baitang ay nagkaroon ng isang makabuluhang pagkukuwento na tumalakay sa talambuhay ni Bonifacio. Sa Ikalawang Baitang, nagpagawa ang guro ng mga slogan na nagsasaad ng kaniyang kadakilaan . Ikatlong Baitang, naghanda ang guro ng isang kuwento na kapupulutan ng aral at pagguhit ng mga piling mag-aaral tungkol kay Bonifacio. Sa Ikaapat na Baitang, nagkaroon ng isang film showing tungkol sa buhay ni Bonifacio. Malikhaing pagkukuwento ang ginawa ng mga mag-aaral sa Ikalimang Baitang at nagtagisan sa pagguhit ang mga mag-aaral ng Ikaanim na Baitang. 

            Hindi matatawaran ang kadakilaang ginawa ni Andres Bonifacio sa bansa. Sa pagbuwis ng kanyang buhay at paghihirap na kanyang dinanas, nararapat lamang na siya ay pasalamatan at bigyang pugay. Sa munting pag-alala sa pamamagitan ng mga ginawa ng mga mag-aaral, ito ay isang hakbang upang siya ay hindi malimutan lumipas man ang maraming taon.

 

 

Comments