The School Head

       MRS. JENNIFER N. VICEDO

             

    Isang karangalan para sa ating paaralan ang magkaroon ng mabait, masipag at maunawaing School Head. Siya ay tubong Cetral. Ipinanganak noong ika-2 ng Marso 1982. Anak nina G. Emmanuel M. Nisay at Gng. Alicia M. Nisay. Ang kanyang kabiyak ay si G. Rowell P. Vicedo at  nabiyayaan ng tatlong-anak. Siya ay kasalukuyang nakatira sa Brgy. Dangcol Balanga City, Bataan. Siya ay dating grade five classroom teacher hanggang Marso 2013. Dahil sa kanyang sipag, tiyaga at talino mapalad na nahirang na bagong School Head noong ika-14 ng Hunyo 2013. Mapalad tayo sa pagkakaroon ng School Head na magpapatuloy ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating paaralan sapagkat siya ang kauna-unahang nahirang na Pang-ulong guro na nagsimula sa ating mahal na Brgy.

    Nagagalak kami sa iyong tagumpay, Ma'am Vicedo!!!

 
Comments